Ο Λόγος σου με εζωοποίησεν.

"Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλ' εν παντί πράγματι ας γνωρίζωνται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν μετ' ευχαριστίας διά της προσευχής και της δεήσεως." Φιλιππησίους 4:6

Τελευταία Media

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates