Ο Λόγος σου με εζωοποίησεν.

"Ζητείτε τον Κύριον και την δύναμιν αυτού· εκζητείτε το πρόσωπον αυτού διαπαντός." Ψαλμός 105:4
Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates