Ο Λόγος σου με εζωοποίησεν.

"Ιδού, ο Θεός με βοηθεί· ο Κύριος είναι μετά των υποστηριζόντων την ψυχήν μου." Ψαλμός 54:4
Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates