All for Joomla All for Webmasters

Το Άγιο Πνεύμα Στη Ζωή Του Χριστιανού

Η επαγγελία της Π.Δ. ήταν ο Μεσσίας, της Κ.Δ. το Άγιο Πνεύμα ... και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα, και θέλει σας δώσει άλλον Παράκλητον, διά να μένη μεθ' υμών εις τον αιώνα,... (Ιωάννης  ιδ’ 16).

Ο Κύριος παρήγγειλε στους μαθητές του ... σεις δε καθήσατε εν τη πόλει Ιερουσαλήμ εωσού ενδυθήτε δύναμιν εξ ύψους... (Λουκάς κδ’49), είναι ενδυνάμωση από ψηλά και είσοδος στη χαρισματική ζωή, δεν είναι μια εφορία συναισθηματική, αλλά επαφή με το Θεό.

... και ήθελε σοι δώσει ύδωρ ζων... (Ιωάννης δ’10) νερό που πηγάζει και ρέει το Άγιο Πνευμα. ... θέλει γείνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον... (Ιωάννης δ’14) μια αστείρευτη πηγή που ικανοποιεί αυτόματα και συνεχώς τη δίψα του. ... και θέλεις είσθαι ως κήπος ποτιζόμενος και ως πηγή ύδατος, της οποίας τα ύδατα δεν εκλείπουσι... (Ησαΐας νη’ 11 ) ποτίζει το Άγιο Πνεύμα το πνευματικό οικοδόμημα της πνευματικής μας ζωής, αλλιώς καταντούμε ξεροί ... και πάντες εις εν Πνεύμα εποτίσθημεν...(Κορινθίους Α' ιβ’13).

Για να είμαστε ένα πνεύμα, είναι μια εγκατάσταση που γίνεται μέσα μου για να μπορώ να πληρώνομαι και να επικοινωνώ με το Θεό. ...και μονήν παρ αυτώ ποιήσομεν... (Ιωάννης ιδ’ 23) ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΗ. Στις (Πράξεις β’ 4) μετέβαλλε τις ψυχές σε λογικό θυσιαστήριο όπου γίνονται οι πνευματικές και λογικές θυσίες «όχι θυσίες άλογα ζώα». Είναι το πρώτο σκαλοπάτι στη πνευματική ζωή, ΔΕΝ ΣΕ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΕΙ. ... με απόδειξιν Πνεύματος και δυνάμεως,... (Κορινθίους Α' β’ 4) ο τρόπος που ενεργεί το Πνεύμα, κυρίως στο εσωτερικό του ανθρώπου. ... Αυτό το Πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού...(Ρωμαίους η’16) «ο Θεός δια του Πνεύματος λεει υιέ μου, εμείς λέμε με το πνεύμα μας Πάτερ υμών». ... Ωσαύτως δε και το Πνεύμα ΣΥΜβοηθεί εις τας ασθενείας ημών·... (Ρωμαίους η’ 26) έρχεται ΒΟΗΘΟΣ, είναι συντονισμένη προσπάθεια πιστού και Πνεύματος Αγίου, ... κατοικητήριον του Θεού διά του Πνεύματος... (Εφεσίους β’ 22), ...το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος... (Κορινθίους Α' ς’ 19). Το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα είναι το πρώτο άγγιγμα του Θεού γι’αυτό εκστασιάζεται ο άνθρωπος όταν το παίρνει. Σκοπό έχει να μεταμορφώσει το πιστό ... πνεύμα σοφίας και συνέσεως... και φόβου του Κυρίου·... (Ησαΐας ια’ 2). Το βάπτισμα και η πλήρωση έχουν σκοπό να πλησιάσουμε τη χάρη του Θεου, δηλαδή να σου συμβαίνουν διάφορα δύσκολα και να μην σε αγγίζουν εσωτερικά γιατί  «αισθάνεσαι» το Θεό μαζί σου. ΑΥΤΗ Η ΘΕΙΚΗ ΕΠΊΣΚΕΨΗ, εμψυχώνει τον άνθρωπο, εξελίσεται και αναβαθμίζεται πνευματικά. Ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της πεντηκοστής έκανε τους πιστούς εκκλησία, σώμα Χριστού, με το βάπτισμα ...διά του ενός Πνεύματος εβαπτίσθημεν εις εν σώμα... (Κορινθίους Α' ιβ’13). Το βασικό χαρακτηριστικό του Αγίου Πνεύματος είναι ότι ενδυναμώνει τους πιστούς για να ζουν την αγία ζωή (Ρωμαίους η’ 2) και με τη διακονία του Πνεύματος (Ρωμαίους η’ 10) ο Χριστός κυριαρχεί σττην ύπαρξη του πιστού. Εκείνος που σπέρνει στον αγρό του Πνεύματος απολαμβάνει την αιώνια ζωή μ’ενα τρόπο διαφορετικό από τους άλλους χριστιανούς, αυτός που απολαμβάνει ΞΈΡΕΙ ... χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπόν σου·... (Ψαλμοί ις’ 11).

Πλήρωση «γέμισμα» του Αγίου Πνεύματος: είναι το συνεχές άγγιγμα του Θεού, πληρούσθε μια αδιάκοπη διαδικασία. Προυποθέτει ότι ο πιστος θα κάνει κάτι από τη πλευρά του. Η πλήρωση δεν έρχεται αυτόματα αλλά είναι αποτέλεσμα υπακοής και συνεργασίας. Η σημερινή πλήρωση δεν είναι αρκετή για αύριο, και είναι μια κατάσταση που θα πρέπει συνεχώς να τη λαχταρούμε, πρόκειται για την ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του πιστού στη γή «είναι όπως ο ονειρευόμενος». Ο πιστός θα πρέπει να καλλιεργεί όλη τη μέρα τη συνήθεια να εξαρτιέται από το Κύριο που είναι το Πνεύμα και σ’αυτόν το χριστιανό στη σκέψη του είναι μόνο ο Χριστός. Μερικοί χρησιμοποιούν τη πεντηκοστή σαν μέσον προσωπικής προβολής και αναψυχής παρά σαν ΔΙΑΜΕΣΟ για προσωπική σχέση με το Θεό.

Διαβάστε Περισσότερα

edafia 294 20140504
edafia 211 20140504
edafia 274 20140504
 • Ο χρόνος περνάει, ο Χριστός έρχεται

  2017 χρόνια μετά από τη γέννηση του Χριστού. 1984 περίπου από την ανάληψή του στον ουρανό.

  Πόσα άραγε ακόμη πριν από τον ερχομό του ξανά στη γη;

  Επειδή οι υποσχέσεις του Θεού είναι πιστές, δεν αναιρούνται, αλλά εκπληρώνονται στον προσδιορισμένο τους καιρό, η μεγαλύτερη επαγγελία, η αρπαγή της εκκλησίας, πλησιάζει. Η ημέρα της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού του Θεού είναι ακόμη πιο κοντά. Για αυτό κανένας από τους  πιστούς ας μην λυπεί το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο  εσφραγίσθη για αυτήν ακριβώς την ημέρα, αλλά ας λαμβάνει δύναμη απ’ αυτό, ώστε να εκπληρώνει το θέλημα του Θεού με χαρά στην καρδιά του.

  Ένας ακόμη χρόνος πρέπει να εξαγορασθεί προς το πνευματικό μας όφελος. Ας ζήσουμε στην απόλυτη ελευθερία που ο Κύριος Ιησούς χαρίζει, αφού αυτός είναι που ελευθερώνει όχι μόνο από τη μέλλουσα οργή, αλλά και από τον παρόντα πονηρό αιώνα, καθώς όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου εκεί είναι η πραγματική ελευθερία, από κάθε είδους κακία, πονηρία και γενικότερα από κάθε αμαρτία.

  Και για όσες ειλικρινείς ψυχές δεν έχουν επιστρέψει ακόμη στον ποιμένα και επίσκοπο τους, τον Ιησού Χριστό, τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος και ημέρα σωτηρίας, αφού όλοι υπήρξαμε ως πρόβατα πλανώμενα. Όμως ο Χριστός ως αμνός, πρόβατο δηλαδή του Θεού σήκωσε επάνω του τις αμαρτίες όλων μας για να γίνει καταρχήν η θύρα των προβάτων και στη συνέχεια ο μέγας ποιμένας τους. Αυτός που δίνει την είσοδο στην άφθονη, αιώνια ζωή, που οδηγεί σε βοσκές χλοερές και ύδατα αναπαύσεως, ο καλός ποιμήν που γνωρίζει τα δικά του αλλά και γνωρίζεται απ’αυτά, επειδή έβαλε την ψυχή του γι΄αυτά.

  Είθε τη χρονιά αυτή να τον γνωρίσουμε ακόμη περισσότερο μαθαίνοντας απ’αυτόν μέσα από τον άγιο λόγο του και το αγαθό του Πνεύμα να μας οδηγήσει έτι στην οδό του την ευθεία.            

  Συνέχεια

 • Καλώς όρισες ζωή

  Μεγάλη χαρά νοιώθουμε όταν ξαφνικά μας επισκέπτονται πρόσωπα αγαπητά, πρόσωπα που τα γνωρίζουμε, πρόσωπα φιλικά προσκείμενα, πρόσωπα με τα οποία συνδεόμαστε με δεσμούς αγάπης.

  Εξ αιτίας αυτής της χαράς ανοίγουμε τα σπίτια μας, τις καρδιές μας ώστε να αναπαυτούν να ευφρανθούν να νοιώσουν ευχάριστα προσφέροντας τις υπηρεσίες μας και τα αγαθά μας.

  Δίνουμε τον καλλίτερο εαυτό μας και αυτό από την αγάπη που αισθανόμαστε, χωρίς να περιμένουμε καμία αναγνώριση η ανταπόδοση.

  Με πολύ ανώτερη και βαθύτερη από αυτή αγάπη, μας αγάπησε ο Θεός και μάλιστα όταν εμείς δεν τον αγαπούσαμε (Ρωμ. ε’ 8-10). Χωρίς καμία ιδιοτέλεια, την αγάπη του αυτή μας την γνωστοποίησε στέλνοντας τον Χριστό από τον Ουρανό στη Γη (Ιωαν. γ’ 16-17). Τον έστειλε για να μη απωλεσθούμε για να μη υποστούμε την τελική κρίση του Θεού.

  Ήλθε ανάμεσα στους ανθρώπους, άνθρωπος Χριστός Ιησούς (Ιωαν. α’ 14) έλαβε σάρκα και οστά, έγινε όμοιος με εμάς, ο Θεός έγινε άνθρωπος για να πλησιάσει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος να γνωρίσει τον αληθινό Θεό και την ζωή την αιώνια (Ιωαν. Α ε’ 20).

  Όμως οι άνθρωποι δεν Τον δέχτηκαν (Ιωαν. α’ 11). Εκείνος όμως ταπεινά δέχτηκε να γεννηθεί σε μία φάτνη, φτωχικά έτσι απλά (Λουκ. β’ 7). Και ο Θεός υψώνει τους ταπεινούς συστήνοντας αυτούς (Λουκ. β’ 9-14).

  Συνέχεια

 • Αναγέννηση
  "YΠHPXE δε ένας άνθρωπος από τους Φαρισαίους, που ονομαζόταν Nικόδημος, άρχοντας των Iουδαίων. 
   
  Aυτός ήρθε στον Iησού μέσα στη νύχτα και του είπε: Pαββί, ξέρουμε ότι ήρθες Δάσκαλος από τον Θεό· επειδή, κανένας δεν μπορεί να κάνει αυτά τα σημεία που εσύ κάνεις, αν ο Θεός δεν είναι μαζί του.
   
  Aποκρίθηκε ο Iησούς και του είπε: Σε διαβεβαιώνω απόλυτα, αν κάποιος δεν γεννηθεί από επάνω, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία τού Θεού.
   
  O Nικόδημος λέει σ’ αυτόν: Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να γεννηθεί ενώ είναι γέροντας; Mήπως μπορεί να μπει μια δεύτερη φορά στην κοιλιά τής μητέρας του και να γεννηθεί;
   
  Aποκρίθηκε ο Iησούς: Σε διαβεβαιώνω απόλυτα, αν κάποιος δεν γεννηθεί από νερό και Πνεύμα, δεν μπορεί να μπει μέσα στη βασιλεία τού Θεού.
  Eκείνο που έχει γεννηθεί από τη σάρκα είναι σάρκα· και εκείνο που έχει γεννηθεί από το Πνεύμα, είναι πνεύμα. Mη θαυμάσεις ότι σου είπα: Πρέπει να γεννηθείτε από επάνω. O άνεμος πνέει όπου θέλει, και ακούς τη φωνή του, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται, και πού πηγαίνει· έτσι είναι καθένας που γεννήθηκε από το Πνεύμα.
   
  Aποκρίθηκε ο Nικόδημος και του είπε: Πώς μπορούν να γίνουν αυτά;
   
  Aποκρίθηκε ο Iησούς και του είπε: Eσύ είσαι ο Δάσκαλος του Iσραήλ, και αυτά δεν τα ξέρεις; Σε διαβεβαιώνω απόλυτα, ότι μιλούμε εκείνο που ξέρουμε, και μαρτυρούμε εκείνο που είδαμε· και δεν δέχεστε τη μαρτυρία μας. Aν σας είπα τα επίγεια, και δεν πιστεύετε, πώς θα πιστέψετε, αν σας πω τα επουράνια;"
  (Στη δημοτική από τη μετάφραση του Φίλου Σπύρου) κατά Ιωάννη γ' 1-12

  Συνέχεια

selidodiktes 132 20160920
selidodiktes 130 20160920
selidodiktes 131 20160920

Τελευταία Media

 • Ράδιο Οιχαλία

  Ράδιο Οιχαλία

  Το χριστιανικό ραδιόφωνο της Θεσσαλίας και όλης της Ελλάδας στην υπηρεσία του ευαγγελίου. 106,2 FM
 • Χριστιανισμός

  Χριστιανισμός

  Ο ραδιοφωνικός σταθμός που έχει σαν στόχο να βοηθήσει στην αποστολή της εκκλησίας Ευαγγελισμός, Λατρεία, Διδασκαλία, Συμπόνια κσι Βοήθεια αδελφών
 • WordofGod

  WordofGod

  Το Χριστιανικό Κανάλι.
  • Παιδική Γωνιά

   Παιδική Γωνιά

   Μια όμορφη γωνιά για τους μικρούς μας φίλους και όχι μόνο! Με ιστορίες από την Αγία Γραφή, κουίζ, ζωγραφική και πολλά άλλα.
  • Χαρούμενη συνάντηση

   Χαρούμενη συνάντηση

   Η Χριστιανική παιδική εκπομπή! Μια ώρα ευλογίας για μικρούς και μεγάλους!
   • FACP TUBE

    FACP TUBE

    Πλούσιο αρχείο Κυρηγμάτων, ομολογίες, Video Clips και Ύμνους.
   • EAEP TUBE

    EAEP TUBE

    24ωρη ροή τηλεοπτικού προγράμματος, καθώς και ζωντανές μεταδόσεις κηρυγμάτων.
   • Υμνολόγιο

    Υμνολόγιο

    Υμνολόγια που χρησιμοποιούνται από όλες τις τοπικές εκκλησίες και συναθροίσεις