Έρχεται...Τον περιμένουμε;

Μήπως κουραστήκαμε αναμένοντας Εκείνον;
Μήπως ατονήσαμε προσκαρτερώντας Αυτόν;
Μήπως νυστάξαμε επειδή βραδύνει ο ερχομός Του;
Ο Ιωάννης μας αποκαλύπτει-στην Αποκάλυψη-αυτά που του φανερώνει ο Χριστός για τις έσχατες ημέρες,για την κατάσταση που θα επικρατεί στην εκκλησία Του και για τα γεγονότα που θα εξελίσσονται στην ανθρωπότητα.
Μας φανερώνει λοιπόν ότι ο Χριστός έρχεται και μάλιστα ταχέως.Μας συστήνει δε να κρατήσουμε αυτό που έχουμε καθώς επίσης να γίνουμε άγρυπνοι (Αποκ.γ/2,11) για να μπορέσουμε να νικήσουμε και να στεφανωθούμε.
Είναι δυνατός ο Χριστός να ανανεώσει τις δυνάμεις μας ώστε να κρατήσουμε αυτό που λάβαμε και να νικήσουμε τον νυσταγμό προσμένοντες τις υποσχέσεις Του.
Δεν καθυστερεί ούτε αδυνατεί  ο Χριστός να εκπληρώσει την υπόσχεσή Του-όπως οι εμπαίκτες τις έσχατες ημέρες θα υποστηρίζουν (Πετρ.Β γ/3)-αλλά μακροθυμεί επειδή αγαπά τους ανθρώπους, τους περιμένει να αναγνωρίσουν την αμαρτωλότητά τους και να καταφύγουν σ Αυτόν (Πετρ.Β γ/8,9).
Ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός και εκπληρώνεται ενώ ο λόγος των ανθρώπων είναι ψευδής και ανεκπλήρωτος.
Στον προφήτη Αββακούμ ο Κύριος του λέγει "γράψε την όραση που σου έδειξα, έτσι, ώστε να μπορεί ο λαός μου να την διαβάζει και μάθετε πως αν και αργοπορεί να εκπληρωθεί,στο τέλος θα λάβει χώρα και θα βεβαιωθείτε οτι οι Λόγοι μου είναι πιστοί και αληθινοί (Αββ.β/3,4)".
Πρόσμεινον αυτήν........

Διαβάστε Περισσότερα

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διατρέχομεν τα έτη ημών ως διανόημα

Χρόνος είναι εις πάντα και καιρός παντί πράγματι υπό τον ουρανόν (Εκκλησιαστής γ΄1).

Θα διανύσουμε φέτος, αν θέλει ο Θεός, το δισχιολοστό δεκατοπέμπτο έτος από τη γέννηση του Χριστού, το Υιού του Θεού ως ανθρώπου αφού «Ότε όμως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού όστις εγεννήθη υπό γυναικός και υπετάγη εις τον νόμον» (Γαλάτες δ΄4) και «εν ταις εσχάταις ταύταις ημέραις ο Θεός ελάλησε προς ημάς δια του Υιού τον οποίον έθεσε κληρονόμον πάντων, δια του οποίου έκαμε και τους αιώνας» (Εβραίους α΄2). 

Πραγματικά αυτός που έφτιαξε το χρόνο μπήκε για λίγο μέσα στο χρόνο για να εκτελέσει το θαυμαστό του έργο.  «Πνεύμα Κυρίου είναι επ΄εμέ, δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε δια να ευαγγελίζωμαι προς τους πτωχούς, δια να ιατρεύσω τους συντετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω προς τους αιχμαλώτους ελευθερίαν, και προς τους τυφλούς ανάβλεψιν, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία, δια να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου ενιαυτόν». 

Διαβάστε Περισσότερα

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Χριστού-γεννα

Η νύχτα είναι γλυκιά, σιωπηλή.  Η Βηθλεέμ της Ιουδαίας κοιμάται.  Ο ουράνιος κόσμος αγρυπνεί.  Μαζί του και κάποιοι ποιμένες φυλάγοντας τα πρόβατά τους.  Και ξαφνικά άγγελος Κυρίου τους αναγγέλει το γεγονός της μεγάλης χαράς: « Σήμερα γεννήθηκε σε σας στην πόλη του Δαβίδ Σωτήρας, ο Χριστός, ο Κύριος.  Πλήθος ουράνιας στρατιάς συμμαρτυρεί:   «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επι γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία».

Οι απλοί βοσκοί θα το πιστέψουν, θα τρέξουν και θα δουν τη Μαριάμ, τον Ιωσήφ και το βρέφος να κείτεται σπαργανωμένο στη φάτνη.  Δε θα διστάσουν, θα το προσκυνήσουν.

Και οι σοφοί μάγοι της ανατολής θα το πιστέψουν.  Θα δουν το άστρο του, θα το ακολουθήσουν, θα έρθουν και θα τον προσκυνήσουν.  Θα του δώσουν δώρα.  Είναι Βασιλιάς, Θαυμαστός Σύμβουλος, Άρχων Ειρήνης, Θεός Ισχυρός, Πατέρας στο αιώνιο μέλλον.

Διαβάστε Περισσότερα

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 

"Η ελπίς αναβαλλομένη ατονίζει την καρδίαν·

το δε ποθούμενον, όταν έρχηται, είναι δέντρον ζωής."

Παροιμίες 13:12

  

  

    

  

  

Τελευταία Media

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates