Φθορά και Αφθαρσία

Ζούμε σε έναν κόσμο φθαρτό, που καθημερινά υπόκειται σε φθορά.  Στο αδυσώπητο πέρασμα του χρόνου τίποτε δεν μπορεί να διατηρηθεί άφθαρτο και ακέραιο.  Υλικά πράγματα, άψυχα αντικείμενα, έμψυχα όντα, ο φυσικός κόσμος, η γη και το σύμπαν ολόκληρο υπόκεινται σ΄αυτήν την αναπόφευκτη διαδικασία.  Ακόμη και αυτή η κορωνίδα της δημιουργίας του Θεού, ο άνθρωπος,  δεν δύναται  να εκφύγει απ΄αυτή τη νομοτέλεια:  «Ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρηται» (Β΄ Κορινθίους δ 16).

 

Ο εσωτερικός όμως, ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας, που επιζητεί δόξα και τιμή και αφθαρσία,  δηλαδή ζωή αιώνια, την οποία έφερε στο φως ο Ιησούς Χριστός δια του ευαγγελίου, αυτός καθ΄εκάστην  ημέρα ανανεούται, όταν μένει στη χάρη του και  τον αγαπάει με αγάπη άφθαρτη. «Η χάρις μετά πάντων των αγαπώντων τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν εν αφθαρσία». (Εφεσίους στ΄4).

Για να ενδυθεί το φθαρτό και θνητό και ανθρώπινο σώμα την αφθαρσία και την αθανασία, για να κληρονομήσει την άφθαρτη και αμάραντη κληρονομία που έχει φυλαγμένη ο Θεός στους ουρανούς γι΄αυτούς που τον αγαπάνε θα πρέπει να παραμείνει ηθικά άφθαρτος και ακέραιος.

Διαβάστε Περισσότερα

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Μετάνοια

Η μετάνοια είναι ένα «μεγάλο» πνευματικό κομμάτι στη ζωή του χριστιανού, δεν είναι υπόθεση μιας στιγμής αλλά υπόθεση ολόκληρης ζωής.

Το κήρυγμα του Ιωάννη άρχισε με το «μετανοείτε» αλλά και του Χριστού του Κυρίου μας άρχισε με το «μετανοείτε» επειδή πλησίασε η Βασιλεία του Θεού και χωρίς μετάνοια δεν μπορεί κανένας να μπει σ’ αυτή τη βασιλεία. Μετανοώ σημαίνει, σκέφτομαι διαφορετικά, είναι μια διαδικασία που ο Θεός αλλάζει το τρόπο που σκεφτόμαστε για το Θεό, για τον εαυτό μας, για τους άλλους και για τις καταστάσεις της ζωής μας.

Μετάνοια σημαίνει, σκέφτομαι μετά, αλλάζω γνώμη, αλλαγή σκέψης, αισθημάτων και ζωής. Είναι η ριζική αλλαγή σκέψης και συμπεριφοράς. Είναι η έγκαιρη ενέργεια προς ματαίωση των αποτελεσμάτων μιας πράξης που έγινε – συντριβή της καρδιάς και επιστροφή στο Θεό : όλα αρχίζουν από τη μετάνοια. Είναι η αρχή της ανόδου και στη συνέχεια το κλειδί για κάθε θεραπεία, η απόδειξη ότι υπάρχει μέσα μας ταπεινό φρόνημα σαν μαθητές. Είναι ένας ωραίος τρόπος ζωής.

Η μετάνοια περιέχει:

  • Αναγνώριση των αμαρτημάτων μου.
  • Συγχωρώ αυτούς που αμάρτησαν σε μένα.
  • Προσευχή καρδίας συντριμμένης, γιατί λύπησα το Θεό.
  • Ταπεινοφροσύνη, εξομολογούμαστε στον Κύριο τις αμαρτίες μας, όχι για να το κάνουμε στο Κύριο γνωστό, αλλά γιατί από την ομολογία μας προέρχεται η μετάνοια και η αποκατάσταση, αφού η μετάνοια είναι εκείνη που εξευμενίζει το Θεό.

Διαβάστε Περισσότερα

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Η Γλώσσα Μας

 Ο γιατρός παλιά εξέταζε τη γλώσσα του αρρώστου για να κάνει τη διάγνωσή του, «δείξε μου τη γλώσσα σου». Ο Ιάκωβος λέει ότι η πνευματική υγεία τον άνθρωπον ελέγχεται από τις συζητήσεις που αυτός κάνει. Η πνευματική μας υγεία ξεκινάει από τα λόγια μας. Όλοι είμαστε επιρρεπείς να κάνουμε πολλά σφάλματα. Όποιος μπορεί να ελέγχει τη γλώσσα του δεν θα δυσκολευτεί να πειθαρχήσει στον εαυτό του και σε πολλούς άλλους τομείς της ζωής του ...να είμαστε τέλειοι = καλά πειθαρχημένοι, αυτός είναι ο άνθρωπος που είναι ώριμος πνευματικά.

Διαβάστε Περισσότερα

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 

"Η ελπίς αναβαλλομένη ατονίζει την καρδίαν·

το δε ποθούμενον, όταν έρχηται, είναι δέντρον ζωής."

Παροιμίες 13:12

  

  

    

  

  

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates