All for Joomla All for Webmasters

Αναγέννηση

"YΠHPXE δε ένας άνθρωπος από τους Φαρισαίους, που ονομαζόταν Nικόδημος, άρχοντας των Iουδαίων. 
 
Aυτός ήρθε στον Iησού μέσα στη νύχτα και του είπε: Pαββί, ξέρουμε ότι ήρθες Δάσκαλος από τον Θεό· επειδή, κανένας δεν μπορεί να κάνει αυτά τα σημεία που εσύ κάνεις, αν ο Θεός δεν είναι μαζί του.
 
Aποκρίθηκε ο Iησούς και του είπε: Σε διαβεβαιώνω απόλυτα, αν κάποιος δεν γεννηθεί από επάνω, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία τού Θεού.
 
O Nικόδημος λέει σ’ αυτόν: Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να γεννηθεί ενώ είναι γέροντας; Mήπως μπορεί να μπει μια δεύτερη φορά στην κοιλιά τής μητέρας του και να γεννηθεί;
 
Aποκρίθηκε ο Iησούς: Σε διαβεβαιώνω απόλυτα, αν κάποιος δεν γεννηθεί από νερό και Πνεύμα, δεν μπορεί να μπει μέσα στη βασιλεία τού Θεού.
Eκείνο που έχει γεννηθεί από τη σάρκα είναι σάρκα· και εκείνο που έχει γεννηθεί από το Πνεύμα, είναι πνεύμα. Mη θαυμάσεις ότι σου είπα: Πρέπει να γεννηθείτε από επάνω. O άνεμος πνέει όπου θέλει, και ακούς τη φωνή του, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται, και πού πηγαίνει· έτσι είναι καθένας που γεννήθηκε από το Πνεύμα.
 
Aποκρίθηκε ο Nικόδημος και του είπε: Πώς μπορούν να γίνουν αυτά;
 
Aποκρίθηκε ο Iησούς και του είπε: Eσύ είσαι ο Δάσκαλος του Iσραήλ, και αυτά δεν τα ξέρεις; Σε διαβεβαιώνω απόλυτα, ότι μιλούμε εκείνο που ξέρουμε, και μαρτυρούμε εκείνο που είδαμε· και δεν δέχεστε τη μαρτυρία μας. Aν σας είπα τα επίγεια, και δεν πιστεύετε, πώς θα πιστέψετε, αν σας πω τα επουράνια;"
(Στη δημοτική από τη μετάφραση του Φίλου Σπύρου) κατά Ιωάννη γ' 1-12
edafia 107 20140504
edafia 266 20140504
edafia 338 20160524
 • Αναγέννηση
  "YΠHPXE δε ένας άνθρωπος από τους Φαρισαίους, που ονομαζόταν Nικόδημος, άρχοντας των Iουδαίων. 
   
  Aυτός ήρθε στον Iησού μέσα στη νύχτα και του είπε: Pαββί, ξέρουμε ότι ήρθες Δάσκαλος από τον Θεό· επειδή, κανένας δεν μπορεί να κάνει αυτά τα σημεία που εσύ κάνεις, αν ο Θεός δεν είναι μαζί του.
   
  Aποκρίθηκε ο Iησούς και του είπε: Σε διαβεβαιώνω απόλυτα, αν κάποιος δεν γεννηθεί από επάνω, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία τού Θεού.
   
  O Nικόδημος λέει σ’ αυτόν: Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να γεννηθεί ενώ είναι γέροντας; Mήπως μπορεί να μπει μια δεύτερη φορά στην κοιλιά τής μητέρας του και να γεννηθεί;
   
  Aποκρίθηκε ο Iησούς: Σε διαβεβαιώνω απόλυτα, αν κάποιος δεν γεννηθεί από νερό και Πνεύμα, δεν μπορεί να μπει μέσα στη βασιλεία τού Θεού.
  Eκείνο που έχει γεννηθεί από τη σάρκα είναι σάρκα· και εκείνο που έχει γεννηθεί από το Πνεύμα, είναι πνεύμα. Mη θαυμάσεις ότι σου είπα: Πρέπει να γεννηθείτε από επάνω. O άνεμος πνέει όπου θέλει, και ακούς τη φωνή του, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται, και πού πηγαίνει· έτσι είναι καθένας που γεννήθηκε από το Πνεύμα.
   
  Aποκρίθηκε ο Nικόδημος και του είπε: Πώς μπορούν να γίνουν αυτά;
   
  Aποκρίθηκε ο Iησούς και του είπε: Eσύ είσαι ο Δάσκαλος του Iσραήλ, και αυτά δεν τα ξέρεις; Σε διαβεβαιώνω απόλυτα, ότι μιλούμε εκείνο που ξέρουμε, και μαρτυρούμε εκείνο που είδαμε· και δεν δέχεστε τη μαρτυρία μας. Aν σας είπα τα επίγεια, και δεν πιστεύετε, πώς θα πιστέψετε, αν σας πω τα επουράνια;"
  (Στη δημοτική από τη μετάφραση του Φίλου Σπύρου) κατά Ιωάννη γ' 1-12

  Συνέχεια

 • Το Άγιο Πνεύμα Στη Ζωή Του Χριστιανού

  Η επαγγελία της Π.Δ. ήταν ο Μεσσίας, της Κ.Δ. το Άγιο Πνεύμα ... και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα, και θέλει σας δώσει άλλον Παράκλητον, διά να μένη μεθ' υμών εις τον αιώνα,... (Ιωάννης  ιδ’ 16).

  Ο Κύριος παρήγγειλε στους μαθητές του ... σεις δε καθήσατε εν τη πόλει Ιερουσαλήμ εωσού ενδυθήτε δύναμιν εξ ύψους... (Λουκάς κδ’49), είναι ενδυνάμωση από ψηλά και είσοδος στη χαρισματική ζωή, δεν είναι μια εφορία συναισθηματική, αλλά επαφή με το Θεό.

  ... και ήθελε σοι δώσει ύδωρ ζων... (Ιωάννης δ’10) νερό που πηγάζει και ρέει το Άγιο Πνευμα. ... θέλει γείνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον... (Ιωάννης δ’14) μια αστείρευτη πηγή που ικανοποιεί αυτόματα και συνεχώς τη δίψα του. ... και θέλεις είσθαι ως κήπος ποτιζόμενος και ως πηγή ύδατος, της οποίας τα ύδατα δεν εκλείπουσι... (Ησαΐας νη’ 11 ) ποτίζει το Άγιο Πνεύμα το πνευματικό οικοδόμημα της πνευματικής μας ζωής, αλλιώς καταντούμε ξεροί ... και πάντες εις εν Πνεύμα εποτίσθημεν...(Κορινθίους Α' ιβ’13).

  Για να είμαστε ένα πνεύμα, είναι μια εγκατάσταση που γίνεται μέσα μου για να μπορώ να πληρώνομαι και να επικοινωνώ με το Θεό. ...και μονήν παρ αυτώ ποιήσομεν... (Ιωάννης ιδ’ 23) ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΗ. Στις (Πράξεις β’ 4) μετέβαλλε τις ψυχές σε λογικό θυσιαστήριο όπου γίνονται οι πνευματικές και λογικές θυσίες «όχι θυσίες άλογα ζώα». Είναι το πρώτο σκαλοπάτι στη πνευματική ζωή, ΔΕΝ ΣΕ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΕΙ. ... με απόδειξιν Πνεύματος και δυνάμεως,... (Κορινθίους Α' β’ 4) ο τρόπος που ενεργεί το Πνεύμα, κυρίως στο εσωτερικό του ανθρώπου. ... Αυτό το Πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού...(Ρωμαίους η’16) «ο Θεός δια του Πνεύματος λεει υιέ μου, εμείς λέμε με το πνεύμα μας Πάτερ υμών». ... Ωσαύτως δε και το Πνεύμα ΣΥΜβοηθεί εις τας ασθενείας ημών·... (Ρωμαίους η’ 26) έρχεται ΒΟΗΘΟΣ, είναι συντονισμένη προσπάθεια πιστού και Πνεύματος Αγίου, ... κατοικητήριον του Θεού διά του Πνεύματος... (Εφεσίους β’ 22), ...το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος... (Κορινθίους Α' ς’ 19). Το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα είναι το πρώτο άγγιγμα του Θεού γι’αυτό εκστασιάζεται ο άνθρωπος όταν το παίρνει. Σκοπό έχει να μεταμορφώσει το πιστό ... πνεύμα σοφίας και συνέσεως... και φόβου του Κυρίου·... (Ησαΐας ια’ 2). Το βάπτισμα και η πλήρωση έχουν σκοπό να πλησιάσουμε τη χάρη του Θεου, δηλαδή να σου συμβαίνουν διάφορα δύσκολα και να μην σε αγγίζουν εσωτερικά γιατί  «αισθάνεσαι» το Θεό μαζί σου. ΑΥΤΗ Η ΘΕΙΚΗ ΕΠΊΣΚΕΨΗ, εμψυχώνει τον άνθρωπο, εξελίσεται και αναβαθμίζεται πνευματικά. Ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της πεντηκοστής έκανε τους πιστούς εκκλησία, σώμα Χριστού, με το βάπτισμα ...διά του ενός Πνεύματος εβαπτίσθημεν εις εν σώμα... (Κορινθίους Α' ιβ’13). Το βασικό χαρακτηριστικό του Αγίου Πνεύματος είναι ότι ενδυναμώνει τους πιστούς για να ζουν την αγία ζωή (Ρωμαίους η’ 2) και με τη διακονία του Πνεύματος (Ρωμαίους η’ 10) ο Χριστός κυριαρχεί σττην ύπαρξη του πιστού. Εκείνος που σπέρνει στον αγρό του Πνεύματος απολαμβάνει την αιώνια ζωή μ’ενα τρόπο διαφορετικό από τους άλλους χριστιανούς, αυτός που απολαμβάνει ΞΈΡΕΙ ... χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπόν σου·... (Ψαλμοί ις’ 11).

  Πλήρωση «γέμισμα» του Αγίου Πνεύματος: είναι το συνεχές άγγιγμα του Θεού, πληρούσθε μια αδιάκοπη διαδικασία. Προυποθέτει ότι ο πιστος θα κάνει κάτι από τη πλευρά του. Η πλήρωση δεν έρχεται αυτόματα αλλά είναι αποτέλεσμα υπακοής και συνεργασίας. Η σημερινή πλήρωση δεν είναι αρκετή για αύριο, και είναι μια κατάσταση που θα πρέπει συνεχώς να τη λαχταρούμε, πρόκειται για την ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του πιστού στη γή «είναι όπως ο ονειρευόμενος». Ο πιστός θα πρέπει να καλλιεργεί όλη τη μέρα τη συνήθεια να εξαρτιέται από το Κύριο που είναι το Πνεύμα και σ’αυτόν το χριστιανό στη σκέψη του είναι μόνο ο Χριστός. Μερικοί χρησιμοποιούν τη πεντηκοστή σαν μέσον προσωπικής προβολής και αναψυχής παρά σαν ΔΙΑΜΕΣΟ για προσωπική σχέση με το Θεό.

  Συνέχεια

 • Το Χρίσμα Του Αγίου Πνεύματος

  1) Ελάβετε Πνεύμα Άγιον αφού επιστεύσατε?

  Την ερώτηση αυτή απηύθυνε ο Απόστολος Παύλος σε 12 μαθητές στην Έφεσο συνδέοντας άμεσα την πίστη στο Χριστό και το εν ύδατι βάπτισμα με το βάπτισμα του Πνεύματος του Αγίου. Εκείνοι βέβαια δε γνώριζαν καν την ύπαρξή του καθώς είχαν βαπτισθεί στο βάπτισμα του Ιωάννη. Όταν ο Παύλος τους κήρυξε το Χριστό βαπτίσθηκαν στο νερό και αφού επέθεσε τα χέρια του πάνω τους, ήλθε επ’αυτούς το Πνεύμα το Άγιο και μιλούσαν ξένες γλώσσες και προφήτευαν.... (Πράξεις ιθ’ 1-7). Η έκχυση του Πνεύματος ήταν προφητευμένη από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και πολύ συγκεριμένα από τον (Ιωήλ β’ 28-29) , και έγινε πραγματικότητα την ημέρα της Πεντηκοστής στο ανώγειο όπου είχαν το κατάλυμα οι απόστολοι και προσεύχονταν μαζί με τη μητέρα του Κυρίου, τους αδελφούς του και άλλους μαθητες, συνολικά 120. (Πράξεις α’12-15).

  ’’ Και εφάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμεναι γλώσσαι ως πυρός, και εκάθισεν επί ένα έκαστον αυτών. Και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσι ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσιν.... ,, (Πράξεις β’ 3-4).

  Αλλά και ο ίδιος ο Κύριος είχε προαναγγείλει στους μαθητές ότι θα τους δώσει άλλο Παράκλητο και ότι θα βαπτισθούν εν Πνεύματι Αγίω όχι μετά από πολλές μέρες μετά από την ανάστασή Του. Το βάπτισμα στο νερό το κάνει ο άνθρωπος, αφού πιστέψει στο Χριστό, για να του συγχωρεθούν οι αμαρτίες και ν’αρχίσει μια καινούρια σχέση με το Θεο. Αλλά το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο το κάνει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός στον άνθρωπο, όχι μόνο για να επισφραγίσει και να επισημοποιήσει αυτή τη νέα σχέση, αλλά και γιατί η σπουδαιότητά του και η αναγκαιότητά του για την πνευματική αύξηση και ολοκλήρωση των πιστών είναι πολύ μεγάλη.

  ’’ ... Εγώ όμος την αλήθειαν σας λέγω, συμφέρει εις εσάς να απέλθω Εγώ, διότι, εαν δεν απέλθω, ο Παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς, αλλ’αφού απέλθω θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς.... ,, (Ιωαννην ις’ 7).

  Ο πιστός λαμβάνει Πνεύμα Άγιο είτε ζητώντας στην προσευχή, είτε δια της επιθέσεως των χειρών των Αποστόλων (Πράξεις η’14-17 , ιθ’6) είτε κατά την ακρόαση του λόγου του Θεού. (Πράξεις ι’ 44-46), με άμεσες εκδηλώσεις τις ξένες γλώσσες, τις προφητείες και τη δόξολογια του Θεού, καθώς το σώμα του καθίσταται πλέον ναός του Θεού (Α Κορινθίους ς’ 19) όπως και όλη η εκκλησία καθίσταται ναός του Θεού (Α Κορινθίους γ’ 16) και κατοικητήριο του Θεού δια του Πνεύματος (Εφεσίους β’ 21-22).

  Συνέχεια

selidodiktes 132 20160920
selidodiktes 130 20160920
selidodiktes 131 20160920

Τελευταία Media

 • Ράδιο Οιχαλία

  Ράδιο Οιχαλία

  Το χριστιανικό ραδιόφωνο της Θεσσαλίας και όλης της Ελλάδας στην υπηρεσία του ευαγγελίου. 106,2 FM
 • Χριστιανισμός

  Χριστιανισμός

  Ο ραδιοφωνικός σταθμός που έχει σαν στόχο να βοηθήσει στην αποστολή της εκκλησίας Ευαγγελισμός, Λατρεία, Διδασκαλία, Συμπόνια κσι Βοήθεια αδελφών
 • WordofGod

  WordofGod

  Το Χριστιανικό Κανάλι.
  • Παιδική Γωνιά

   Παιδική Γωνιά

   Μια όμορφη γωνιά για τους μικρούς μας φίλους και όχι μόνο! Με ιστορίες από την Αγία Γραφή, κουίζ, ζωγραφική και πολλά άλλα.
  • Χαρούμενη συνάντηση

   Χαρούμενη συνάντηση

   Η Χριστιανική παιδική εκπομπή! Μια ώρα ευλογίας για μικρούς και μεγάλους!
   • FACP TUBE

    FACP TUBE

    Πλούσιο αρχείο Κυρηγμάτων, ομολογίες, Video Clips και Ύμνους.
   • EAEP TUBE

    EAEP TUBE

    24ωρη ροή τηλεοπτικού προγράμματος, καθώς και ζωντανές μεταδόσεις κηρυγμάτων.
   • Υμνολόγιο

    Υμνολόγιο

    Υμνολόγια που χρησιμοποιούνται από όλες τις τοπικές εκκλησίες και συναθροίσεις