Ξένος ήμην και με εφιλοξενήσατε

Είναι αλήθεια ότι σε κάθε περίσταση της κοινωνικής ή της ατομικής ζωής παρέχεται αντίστοιχα η δυνατότητα είτε στην κοινωνία ευρύτερα είτε στον καθένα μας ξεχωριστά να αναδείξουμε την πνευματική και ψυχική μας κατάρτιση και καλλιέργεια. 

Η προσφυγική κρίση που έπληξε πρωτίστως τη Συρία, αλλά και το Αφγανιστάν, και της οποίας η χώρα μας έγινε σε μεγάλο βαθμό αποδέκτης, είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να φανερώσουμε την αλληλεγγύη που οφείλουμε τόσο ως άνθρωποι και πολύ περισσότερο ως χριστιανοί.

Παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες είναι, ως γνωστόν, ένας παραδοσιακά φιλόξενος και ζεστός λαός, διάφορες εθνοτικές και θρησκευτικές προκαταλήψεις ενδέχεται να οδηγήσουν ορισμένα άτομα ή και κοινωνικές ομάδες από μια απλά παθητική στάση και αδιαφορία απέναντι στους πρόσφυγες, έως και την εκδήλωση ακόμη και εχθρικών συμπεριφορών εναντίον τους, εντείνοντας έτσι τα φαινόμενα του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

Ο Θεός όμως, Θεός όλων των εθνών καθώς είναι, φανερώνει μέσα από το λόγο του όχι μόνο την αντίθεσή του σε τέτοιου είδους ενέργειες, αλλά και την ειδική μέριμνα και πρόνοιά του για τους ξένους λέγοντας από την Παλαιά Διαθήκη ακόμη : 

«Ξένον δε θέλεις κακοποιήσει ουδέ θέλεις καταδυναστεύσει αυτόν, διότι σεις γνωρίζετε την ψυχή του ξένου, επειδή ξένοι εστάθητε εν τη γη της Αιγύπτου» (Έξοδος κβ΄21-κγ΄9).

«Και εάν τις ξένος παροική μετά σου εν τη γη υμών, δεν θέλετε θλίψει αυτόν’ o ξένος ο παροικών με σας, θέλει είσθαι εις εσάς ως ο αυτόχθων, και θέλεις αγαπά αυτόν ως σεαυτόν’ διότι ξένοι εστάθητε εν γη Αιγύπτου.  Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας.  (Λευιτικόν ιθ΄33-34). 

«Ο Θεός …. αγαπών τον ξένον δίδων εις αυτόν τροφήν και ενδύματα.  Αγαπάτε λοιπόν τον ξένον διότι σεις εστάθητε ξένοι εν τη γη της Αιγύπτου» (Δευτερονόμιον ι΄18-19).

Διαβάστε Περισσότερα

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

Πλούτος και ευτυχία

Είσαι αληθινά πλούσιος και ευτυχισμένος;

Ένα ερώτημα που χρειάζεται απάντηση. Μία αληθινή απάντηση με επίγνωση της πραγματικότητας.

Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να δώσει την δική του απάντηση σύμφωνα με την αντίληψη που έχει περί του πλούτου. Όμως θα είναι υποκειμενική γιατί μπορεί σαν πλούτο να αντιλαμβάνεται αξίες υλικές, όπως μετοχές και καταθέσεις, άλλος οικοδομές και οικόπεδα, άλλος χρυσάφια και διαμάντια, άλλος στόλους με ό,τι συνεπάγεται από όλα αυτά.

Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος θεωρεί τον εαυτό του πλούσιο, με έναν πλούτο που αριθμείται που υπολογίζεται με αριθμούς, με μεγέθη.

Είναι όμως πραγματικά πλούσιος; Είναι αληθινά πλήρης και γεμάτος ικανοποίηση; Είναι ευτυχισμένος και χαρούμενος;

Τα γεγονότα μας φανερώνουν ακριβώς τα αντίθετα ,εκτός εξαιρέσεων.

Άνθρωποι με υπάρχοντα πολλά με επίγεια πλούτη με φήμη και ανθρώπινη δόξα να ζούνε μέσα στον φόβο του θανάτου, να γίνονται στόχος και ενδιαφέρον κακοποιών και απαγωγέων, να ζούνε μία ζωή στερημένη της πραγματικής ελευθερίας, πάντοτε φρουρούμενοι και επιτηρούμενοι, χωρίς να μπορούν να ζήσουν όπως θα ήθελαν αφού έχουν ό,τι επιθυμούν. Ο Λόγος του Θεού που είναι η αλήθεια μας το βεβαιώνει λέγοντας «Το λύτρον της ψυχής του ανθρώπου είναι ο πλούτος αυτού» (Παροιμ. ιγ/8).

Αλήθεια στο τέλος τι μένει;

Διαβάστε Περισσότερα

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ο Λόγος σου με εζωοποίησεν.

"Υιέ μου, εάν θελήσωσιν οι αμαρτωλοί να σε δελεάσωσι, μη θελήσης·" Παροιμίες 1:10
Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates