Μετάνοια

Η μετάνοια είναι ένα «μεγάλο» πνευματικό κομμάτι στη ζωή του χριστιανού, δεν είναι υπόθεση μιας στιγμής αλλά υπόθεση ολόκληρης ζωής.

Το κήρυγμα του Ιωάννη άρχισε με το «μετανοείτε» αλλά και του Χριστού του Κυρίου μας άρχισε με το «μετανοείτε» επειδή πλησίασε η Βασιλεία του Θεού και χωρίς μετάνοια δεν μπορεί κανένας να μπει σ’ αυτή τη βασιλεία. Μετανοώ σημαίνει, σκέφτομαι διαφορετικά, είναι μια διαδικασία που ο Θεός αλλάζει το τρόπο που σκεφτόμαστε για το Θεό, για τον εαυτό μας, για τους άλλους και για τις καταστάσεις της ζωής μας.

Μετάνοια σημαίνει, σκέφτομαι μετά, αλλάζω γνώμη, αλλαγή σκέψης, αισθημάτων και ζωής. Είναι η ριζική αλλαγή σκέψης και συμπεριφοράς. Είναι η έγκαιρη ενέργεια προς ματαίωση των αποτελεσμάτων μιας πράξης που έγινε – συντριβή της καρδιάς και επιστροφή στο Θεό : όλα αρχίζουν από τη μετάνοια. Είναι η αρχή της ανόδου και στη συνέχεια το κλειδί για κάθε θεραπεία, η απόδειξη ότι υπάρχει μέσα μας ταπεινό φρόνημα σαν μαθητές. Είναι ένας ωραίος τρόπος ζωής.

Η μετάνοια περιέχει:

  • Αναγνώριση των αμαρτημάτων μου.
  • Συγχωρώ αυτούς που αμάρτησαν σε μένα.
  • Προσευχή καρδίας συντριμμένης, γιατί λύπησα το Θεό.
  • Ταπεινοφροσύνη, εξομολογούμαστε στον Κύριο τις αμαρτίες μας, όχι για να το κάνουμε στο Κύριο γνωστό, αλλά γιατί από την ομολογία μας προέρχεται η μετάνοια και η αποκατάσταση, αφού η μετάνοια είναι εκείνη που εξευμενίζει το Θεό.

Διαβάστε Περισσότερα

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Η Γλώσσα Μας

 Ο γιατρός παλιά εξέταζε τη γλώσσα του αρρώστου για να κάνει τη διάγνωσή του, «δείξε μου τη γλώσσα σου». Ο Ιάκωβος λέει ότι η πνευματική υγεία τον άνθρωπον ελέγχεται από τις συζητήσεις που αυτός κάνει. Η πνευματική μας υγεία ξεκινάει από τα λόγια μας. Όλοι είμαστε επιρρεπείς να κάνουμε πολλά σφάλματα. Όποιος μπορεί να ελέγχει τη γλώσσα του δεν θα δυσκολευτεί να πειθαρχήσει στον εαυτό του και σε πολλούς άλλους τομείς της ζωής του ...να είμαστε τέλειοι = καλά πειθαρχημένοι, αυτός είναι ο άνθρωπος που είναι ώριμος πνευματικά.

Διαβάστε Περισσότερα

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ο Χριστός το φως του κόσμου

...Και είπεν ο Θεός , Γενηθήτω φως, και έγινε φως... (Γένεσις α'3). Το πρώτο έργο της δημιουργίας ήταν το υλικό φως, και έγινε με το Λόγο του Θεού τον Ιησού Χριστό.  ...δι' αυτού εκτίσθησαν τα πάντα, και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού...  (Κολοσσαείς α' 16-18). Χωρίς το φως δεν μπορεί να υπάρξει ζωή. Αλλά και χωρίς το Χριστό δεν μπορεί να υπάρξει πνευματική ζωή.  ... Όστις έχει τον Υιόν έχει την ζωήν, όστις δεν έχει τον Υιόν του Θεού, την ζωήν δεν έχει....  ( Α Ιωάννου ε' 12 ). Όπως στο υλικό σκοτάδι δεν ζει και δεν ευδοκιμεί τίποτα, έτσι και στο πνευματικό σκοτάδι δε συμβαίνει τίποτα καλό, αλλά επικρατούν τα έργα τα πονηρά, τα έργα τα άκαρπα του σκότους.  ... Το φως ήλθεν εις τον κόσμον, και οι άνθρωποι ηγάπισαν το σκότος μάλλον παρά το φως, διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών... (Ιωάννης γ' 19). Πολλές φορές, σε διάφορες περιστάσεις και γεγονότα απαιτείται να υπάρξει διαφάνεια, να χυθεί άπλετο φως, να αποδοθεί δικαιοσύνη. ¨Όμως δεν υπάρχει δικαιοσύνη, ούτε αλήθεια χωρίς το «Φως το αληθινό». ... Ο Θεός είναι φως και σκοτία εν αυτώ δεν υπάρχει ουδεμία... (Α Ιωάννου α' 5).

Διαβάστε Περισσότερα

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 

"Η ελπίς αναβαλλομένη ατονίζει την καρδίαν·

το δε ποθούμενον, όταν έρχηται, είναι δέντρον ζωής."

Παροιμίες 13:12

  

  

    

  

  

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates