Η Γλώσσα Μας

 Ο γιατρός παλιά εξέταζε τη γλώσσα του αρρώστου για να κάνει τη διάγνωσή του, «δείξε μου τη γλώσσα σου». Ο Ιάκωβος λέει ότι η πνευματική υγεία τον άνθρωπον ελέγχεται από τις συζητήσεις που αυτός κάνει. Η πνευματική μας υγεία ξεκινάει από τα λόγια μας. Όλοι είμαστε επιρρεπείς να κάνουμε πολλά σφάλματα. Όποιος μπορεί να ελέγχει τη γλώσσα του δεν θα δυσκολευτεί να πειθαρχήσει στον εαυτό του και σε πολλούς άλλους τομείς της ζωής του ...να είμαστε τέλειοι = καλά πειθαρχημένοι, αυτός είναι ο άνθρωπος που είναι ώριμος πνευματικά.

Διαβάστε Περισσότερα

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ο Χριστός το φως του κόσμου

...Και είπεν ο Θεός , Γενηθήτω φως, και έγινε φως... (Γένεσις α'3). Το πρώτο έργο της δημιουργίας ήταν το υλικό φως, και έγινε με το Λόγο του Θεού τον Ιησού Χριστό.  ...δι' αυτού εκτίσθησαν τα πάντα, και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού...  (Κολοσσαείς α' 16-18). Χωρίς το φως δεν μπορεί να υπάρξει ζωή. Αλλά και χωρίς το Χριστό δεν μπορεί να υπάρξει πνευματική ζωή.  ... Όστις έχει τον Υιόν έχει την ζωήν, όστις δεν έχει τον Υιόν του Θεού, την ζωήν δεν έχει....  ( Α Ιωάννου ε' 12 ). Όπως στο υλικό σκοτάδι δεν ζει και δεν ευδοκιμεί τίποτα, έτσι και στο πνευματικό σκοτάδι δε συμβαίνει τίποτα καλό, αλλά επικρατούν τα έργα τα πονηρά, τα έργα τα άκαρπα του σκότους.  ... Το φως ήλθεν εις τον κόσμον, και οι άνθρωποι ηγάπισαν το σκότος μάλλον παρά το φως, διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών... (Ιωάννης γ' 19). Πολλές φορές, σε διάφορες περιστάσεις και γεγονότα απαιτείται να υπάρξει διαφάνεια, να χυθεί άπλετο φως, να αποδοθεί δικαιοσύνη. ¨Όμως δεν υπάρχει δικαιοσύνη, ούτε αλήθεια χωρίς το «Φως το αληθινό». ... Ο Θεός είναι φως και σκοτία εν αυτώ δεν υπάρχει ουδεμία... (Α Ιωάννου α' 5).

Διαβάστε Περισσότερα

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Θλίψη

hspace=Θλίψησυμπίεση, πίεση, λύπη, πόνος, στενοχώρια, στενότητα, δυσκολία.

Τίποτα δεν γίνεται χωρίς κόπο και υπομονή «υλικά και πνευματικά». Πειρασμοί, δοκιμασίες και θλίψεις αποτελούν το κλήρο εκλεκτών ανθρώπων, χριστιανών αρίστων, ... πάσαν χαράν νομίσατε αδελφοί μου όταν περιπέσητε εις διαφόρους πειρασμούς ... (Ιακ. α’ 2).

Δοκιμασία σημαίνει άσκηση για τελειοποίηση, υπάρχουν πολλών ειδών δοκιμασίες που φέρνουν θλίψη στον άνθρωπο, διωγμοί, ασθένεια, πτώχεια, βρισιές, ζημιές υλικές, συκοφαντίες, θάνατος αγαπημένου προσώπου ’’... γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ υπομονήν... ,, (Ιακ. α’ 3), δηλαδή τίθεται σε δοκιμασία και εξέταση η πίστη μας. ... Μακάριος ο άνθρωπος όστις υποφέρει πειρασμόν «η αμοιβή της υπομονής» διότι αφού δοκιμαστεί «τεστ» θέλει λάβει τον στέφανον της ζωής ... (Ιακ. α’ 12).

Διαβάστε Περισσότερα

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 

"Η ελπίς αναβαλλομένη ατονίζει την καρδίαν·

το δε ποθούμενον, όταν έρχηται, είναι δέντρον ζωής."

Παροιμίες 13:12

  

  

    

  

  

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates