ΑΠΟΚ Β΄7: ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΙΚΩΝΤΑ, ΘΕΛΩ ΔΩΣΕΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΝΑ ΦΑΓΗ ΕΚ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
ΑΠΟΚ Β΄11: Ο ΝΙΚΩΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΑΔΙΚΗΘΗ ΕΚ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ.
ΑΠΟΚ Β΄17: ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΙΚΩΝΤΑ, ΘΕΛΩ ΔΩΣΕΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΝΑ ΦΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΜΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΕΚΡΥΜΜΕΝΟΥ, ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΔΩΣΕΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΨΗΦΟΝ ΛΕΥΚΗΝ, ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΝ ΨΗΦΟΝ ΟΝΟΜΑ ΝΕΟΝ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΔΕΙΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΕΙΜΗ Ο ΛΑΜΒΑΝΩΝ.
ΑΠΟΚ Β΄26: ΚΑΙ ΟΣΤΙΣ ΝΙΚΑ, ΚΑΙ ΟΣΤΙΣ ΦΥΛΑΤΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΟΥ, ΘΕΛΩ ΔΩΣΕΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ. ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΠΟΙΜΑΝΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΕΝ ΡΑΒΔΩ ΣΙΔΗΡΑ. ΘΕΛΟΥΣΙ ΣΥΝΤΡΙΦΘΗ, ΩΣ ΤΑ ΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΜΕΩΣ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΛΑΒΟΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ. ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΔΩΣΕΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΤΟΝ ΠΡΩΙΝΟΝ.
ΑΠΟΚ Γ΄5: Ο ΝΙΚΩΝ, ΟΥΤΟΣ ΘΕΛΕΙ ΕΝΔΥΘΗ ΙΜΑΤΙΑ ΛΕΥΚΑ. ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΕΞΑΛΕΙΨΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ, ΚΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΑΥΤΟΥ.
ΑΠΟΚ Γ΄12: ΟΣΤΙΣ ΝΙΚΑ, ΘΕΛΩ ΚΑΜΕΙ ΑΥΤΟΝ ΣΤΥΛΟΝ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΟΥ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΕΞΕΛΘΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΞΩ. ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΓΡΑΨΕΙ ΕΠ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΟΥ, ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΟΥ, ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, ΗΤΙΣ ΚΑΤΑΒΑΙΝΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΟΥ, ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΤΟ ΝΕΟΝ.
ΑΠΟΚ Γ΄21: ΟΣΤΙΣ ΝΙΚΑ, ΘΕΛΩ ΔΩΣΕΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΝΑ ΚΑΘΗΣΗ ΜΕΤ’ ΕΜΟΥ ΕΝ ΤΩ ΘΡΟΝΩ ΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΝΙΚΗΣΑ, ΚΑΙ ΕΚΑΘΗΣΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ ΕΝ ΤΩ ΘΡΟΝΩ ΑΥΤΟΥ.
ΑΠΟΚ ΚΑ΄7: Ο ΝΙΚΩΝ ΘΕΛΕΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΕΙΣΘΑΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ ΕΙΣ ΕΜΕ ΥΙΟΣ.
Radio Player

Play Radio in Popup Window

Σύνδεση